vrijdag 21 april 2017

Afspraak in Portugal

Ter gelegenheid van de week van het christelijke boek (van 22 maart t/m 1 april 2017) schreef Corien Oranje een novelle met de titel Afspraak in Portugal. Een novelle houdt het midden tussen een kort verhaal en een roman. Het boekje telt dan ook 110 pagina’s.

Ik kende Corien Oranje niet anders dan als schrijfster van (veel) kinderboeken. Nu schrijft ze dus een boek voor volwassenen. Ik begreep via haar website (http://corienoranje.nl/) dat ze het een spannend proces vond. Laat ik direct maar zeggen, dat ze er naar mijn mening goed in geslaagd is een prachtig verhaal te schrijven. Ik heb het in één adem uitgelezen en vond het jammer dat het maar zo’n kort verhaal was!
Zonder al te veel van het verhaal prijs te geven (u lezer moet het vooral zélf lezen!) toch kort iets over de inhoud. Een van de hoofdpersonen, Leo, gaat een reis maken naar Portugal. Eigenlijk had hij die reis samen met zijn vrouw willen maken, maar zij is helaas kort daarvoor overleden. In haar plaats gaat nu Jennifer mee, hun dochter. Leo blijkt bij vertrek ernstig ziek te zijn, maar dat weerhoudt hem er niet van toch op reis te gaan. Hij heeft echt een missie: hij moet naar een plek in Portugal die voor hem en zijn overleden vrouw van bijzondere betekenis is. Niets kan hem tegenhouden. Het wordt een reis met hindernissen. Er ontstaat een bijzondere band tussen vader en dochter, waarbij ook een derde persoon een belangrijke rol speelt.

Doordat de hoofdstukken beurtelings vanuit het perspectief van Leo en Jennifer geschreven zijn, krijg je als lezer een goed beeld van de gedachten en gevoelens van beide hoofdpersonen. Tijdens de reis komen allerlei herinneringen boven van vroeger. Die zijn op een heel natuurlijke manier in het verhaal verweven. Dit alles gecombineerd met een vlotte schrijfstijl maken dat het boek veel te snel uit is.Met Afspraak in Portugal heeft Corien Oranje een visitekaartje afgegeven in een ander genre dan waarin zij tot nu toe bekend was. Ik hoop dat ze meer voor volwassenen gaat schrijven, want haar talent is onmiskenbaar.
Ik las het verhaal tijdens de Paasdagen. Dat bood stof voor gedachten over Jezus, die door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. En hoe dat perspectief en houvast biedt, in leven en sterven. De overleden moeder (en onze gestorven geliefden) mogen door het geloof verder leven bij God. Of zoals het in de Psalm staat die steeds terugkomt in het leven van Leo:
                Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
                Al ging ik wonen voorbij de verste zee,
                Ook daar zou uw hand mij leiden,
Zou uw rechterhand mij vasthouden.
                Als ik ontwaak ,dan ben ik nog bij U.

Afspraak in Portugal is een uitgave van uitgeverij Jongbloed Boeken in Heerenveen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten