maandag 17 april 2017

Nehemia, bouw op Mij

Dit boek van Lynn Austin is het derde en laatste deel in de serie De wederopbouw van Jeruzalem over Bijbelse profeten. Eerdere delen gingen over Zacharia en Ezra. Het gaat over de geschiedenis van het Joodse volk, zo’n 500 jaar vóór de geboorte van Christus. De drie boeken beschrijven drie episodes, die redelijk op elkaar aansluiten.

Het volk Israël is in ballingschap gevoerd naar Babel, maar mag na ongeveer 70 jaar terugkeren naar hun land. Maar dat vraagt wel veel geloof en doorzettingsvermogen. De muren en de tempel van Jeruzalem liggen in puin. Dus, ook al geeft de koning van Babel toestemming om terug te keren, er staat de mensen in Jeruzalem niet echt een comfortabel leventje te wachten. Bovendien is er tegenwerking van de leiders van de omringende volken.Nehemia woont aan het begin van dit boek nog in Babel. Hij is door een bijzondere gebeurtenis in het paleis van de koning gekomen en werkt daar nu als schenker. Als hij hoort dat de muren van Jeruzalem in puin liggen, doet hem dat groot verdriet. Hij krijgt met Gods hulp toestemming om naar Jeruzalem te gaan en de stad weer op te bouwen.

Eenmaal in Jeruzalem wacht hem een onmogelijke opgave. Maar hij gaat voortvarend te werk, organiseert de herbouwactiviteiten heel ordelijk en krijgt een groot deel van de bevolking mee. Met man en macht worden de muren herbouwd en na een paar maanden zijn ze al een heel eind opgeschoten. Er is wel veel tegenwerking. Van de omringende vorsten, maar ook van binnenuit. Wie van zijn raadsheren en onderdanen kan hij vertrouwen? Wie speelt er onder één hoedje met de vijanden buiten?

Een andere verhaallijn gaat over de armoede van de gewone man. Het land heeft erg te lijden onder droogte en hongersnood. Grootgrondbezitters buiten hun volksgenoten uit, vragen een groot deel van de oogsten als vergoeding voor leningen en nemen vrouwen en dochters als schuldslaven.  Terwijl God zulke praktijken nadrukkelijk verboden had. Nehemia beijvert zich ook om er een einde aan te maken. Dat roept bij sommige vooraanstaanden grote weerstand op. Een volksopstand dreigt.

De auteur heeft de Bijbelse verhalen over Nehemia en zijn tijdgenoten op een heel integere en goede manier verwerkt. Door de romanvorm met concrete mensen krijgt het verhaal inhoud en spanning.  In de titel zit een dubbele laag. Nehemia moet niet alleen bouwen op de restanten van de oude muur, maar ook en vooral op God en zijn woorden. Dat is (impliciet) een les voor elke lezer van dit mooie boek.

Nehemia, bouw op Mij is geschreven door Lynn Austin. De Nederlandse vertaling (door Roelof Posthuma) verscheen in 2015 bij Voorhoeve in Utrecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten