dinsdag 6 maart 2018

Schering en inslag

Een maand geleden las ik een boek van Anne van der Meiden, getiteld Spoel en spade. Over de opkomst van de textielindustrie in Twente in de 19e eeuw. En de gevolgen die dat had voor de boeren, die als bijverdienste ook stoffen weefden. Ik was behoorlijk enthousiast over het boek en schreef er hier een blog over.

 Spoel en spade werd oorspronkelijk geschreven in 1960 en in 2014 opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van de verschijning van een vervolg. Nu heb ik ook het vervolg gelezen, een boek dat in 2014 verscheen onder de titel Schering en inslag. Ik keek er naar uit dit boek te lezen, aangezien dit (duidelijker dat het eerste boek) speelde in Enschede, mijn geboortestad. De stadbrand van 1862 zou aan de orde komen, die behoorlijk ingrijpend is geweest. Ook was ik benieuwd hoe het verder zou gaan met de familie Wissink en de andere figuren uit het eerste boek.

De stadsbrand van Enschede in L'Illustration mei 1862

Om maar met de deur in huis te vallen: het boek is mij een beetje tegengevallen. Dat heeft zeker ook met de opzet van het boek te maken. Na een korte terugblik lezen we een brief van de schrijver, waarin hij de lezers uitnodigt voor een reünie. Een reünie van de nazaten van de hoofdrolspelers uit Spoel en spade. De auteur is veel over hen te weten gekomen uit eigen onderzoek, maar ook uit reacties van lezers naar aanleiding van oproepen in de krant. Daarna wordt in 28 hoofdstukken het wel en wee van de familie Wissink en anderen beschreven. Normaal is een roman fictie, nu weet je het soms niet goed. Weliswaar worden bevindingen van de auteur geregeld cursief afgedrukt, maar ook tijdens de verhalen zijn er soms hele uitweidingen over het wel en wee van de beschreven personen. Dat maakte het boek voor mij onoverzichtelijk. Dat wordt nog versterkt door de vele personen die voorbij komen, niet altijd in een logische (tijd)volgorde.


Positief aan het boek vind ik dat je meer te weten komt over de geschiedenis van Enschede en omgeving en de impact die dat heeft op de bewoners. Ook vond ik het leuk om te ontdekken dat de buurtschap waar het verhaal zich afspeelt de locatie is waar later het vliegveld Twente is gekomen. Wij hebben daar als kinderen in de jaren 60 vaak gefietst, via het dorpje Lonneker. Daar ging ook altijd de Paaswandeling van de Christelijke Harmonie naar toe. Over andere tijden gesproken ….
Mijn leeservaring hoeft natuurlijk niet allesbepalend te zijn. Ik las het boek verspreid over een paar weken. En vraag me nu af of dat kwam doordat het boek niet zo boeide of dat het boek juist niet boeide omdat ik het niet snel genoeg kon uitlezen.

Schering en inslag, geschreven door Anne van der Meiden,  is in 2014 uitgegeven bij Zomer & Keuning en telt 252 pagina’s. ISBN 978 94 0227 4.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten